info@amerikyvplzni

Vstupné

Základní vstupné   Kč
Snížené vstupné (děti od 6 do 15 let)   Kč
Děti do 5 let   
Řidiči a řidičky amerických vozů   Kč
Ostatní posádka amerických vozů platí základní resp. v případě dětí od 6 do 15 let snížené vstupné.

Zakoupené vstupenky platí po celou dobu konání akce, za předpokladu, že páska zůstane neporušená.