info@amerikyvplzni

Ameriky v Plzni

Upozornění !!!

Přátelé a kamarádi, dlouhodobě jsem doufal, že se současná situace lehce uvolní a uklidní. Blížíme se k okamžiku, kdy potřebujeme jasně vědět, zda omezení, které nařídila vláda, budou platit i v termínu Amerik v Plzni. Zdá se, že tato omezení ohledně shlukování lidí v počtu přes 100 osob a následně přes 30 osob se protáhnou až do prázdnin.Investice vynaložené do příprav srazu jsou obrovské a další nutné investice jsou ještě násobně větší. Proto stojím před rozhodnutím, zda pokračovat v přípravách, nebo se pokusit zrušením Amerik v Plzni 2020 minimalizovat již tak velkou finanční ztrátu. Tato situace bohužel ohrožuje pořádání Amerik v Plzni i do dalších let.