info@amerikyvplzni

Ameriky v Plzni

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE AMERIK

Loňský ročník ukázal, že zájem ze strany majitelů Amerik byl velký. Váš zájem nás samozřejmě těší a velice si toho vážíme. Účast takového množství vozů s sebou však přináší možné problémy, protože areál kempu není neomezený a má svou komfortní hranici cca 300 až 400 vozů. Pokud se areál zcela naplní, budeme nuceni vyhlásit STOP STAV.